NA OBISKU V OREHKU – ogled razstave ob 250-letnici rojstva Pavla Knobla

Sredi decembra se je skupina Pivčanov, rednih udeležencev  »pivške čajanke« odpravila na kulturni potep in obisk v bližnjo vas Orehek. Razlog za ta posebni obisk je bil ogled zanimive razstave, ki je posvečena rojaku iz Orehka, pesniku, učitelju, prevajalcu, orglarju in cerkovniku Pavlu Knoblu. Prijazno sta nas sprejela domačina predsednica Krajevne skupnosti Tina Klanjšek in zbiratelj starega kmečkega orodja Branko Klanjšek. Predstavila sta nam obe razstavi, ki se imenitno dopolnjujeta v njihovem razstavnem prostoru krasne galerije v kulturnem domu.

Knobl je živel v času Valentina Vodnika in je celih pet let pred  Vodnikom  izdal pesniško zbirko posvetnih pesmi, tako da ga lahko imenujemo za začetnika posvetnih slovenskih pesmi. Njegova zbirka pesmi ima naslov Štiri pare kratkočasnih Novih pesmi, ki so napisane v ljudskem domačem jeziku, tako kot se je takrat na Kranjskem govorilo,  prinašajo pa vsakdanjo vsebino, včasih so celo preveč preproste in estetsko vprašljive. Takratna elita je Knoblu očitala, da je zbirka vsebovala take teme, »o čemer so ljudje govorili v krčmah in veselih družbah« (Zapis o Pavlu Knoblu avtorja Gregorja Jereba v Ljubljanskem zvonu iz leta 1892). Najbrž je bil to razlog, da se kot pesnik ni uvrstil v uradno literarno zgodovino, in zato je bilo dano prvo mesto pesniku Valentinu Vodniku. Sicer pa je bil Knobl učitelj, ki je služboval po različnih krajih kot Postojni, Kranju, Ložu, Višnji Gori, Ribnici in Tomaju, kjer je umrl. O njegovem življenju je malo podatkov.

Za »odkritje« rojaka Pavla Knobla so zaslužni domačini iz Orehka, ki so ob pesnikovi 250-letnici rojstva ponatisnili pesmi in izdali zbornik, ki razkriva Knoblovo ustvarjalnost in življenje. Udeleženci pa so se podali še na ogled etnološke zbirke starih predmetov v Klanjškovo hišo in na ogled cerkve sv. Florijana, kjer nam je Tina Klanjšek dobro podala zgodovino Orehka in cerkva, ki se v Orehku nahajajo. Ponašajo se tudi z grajsko lipo, ki je stara preko 600 let.

Udeleženci obiska, člani Društva upokojencev Pivka in KD Lipa, so bili zelo zadovoljni z ekskurzijo, menili so, »tako blizu nas, pa toliko kulturnega bogastva in bogate zgodovine, pa ne utegnemo tega spoznavati«, da so sklenili, da bodo še raziskovali kulturno dediščino krajev na Pivki.

Irena Margon