O društvu

SEDEMNAJST LET DELA KD LIPA

V Društvu za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka si člani društva prizadevajo za bogato in pestro kulturno dogajanje v občini, pa tudi navzven.

Glavni cilji društva so začrtani že od samega začetka delovanja v letu 1996. To so ustvarjanje in soustvarjanje kulturnih dogodkov, hkrati pa tudi obujanje zgodovinskih dejstev, dogodkov in ljudi, ki so bili zaslužni za napredek in razvoj naših krajev. Velik poudarek je vseskozi tudi na kulturnem ustvarjanju z otroki in mladimi, kar društvu daje še posebno vrednost.

Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa šteje ves čas okoli 30 članov, od katerih je dobra deseterica mladih, ki že kažejo svoje pridobljeno znanje, saj so v letih nazaj številni člani pridobili spretnosti in znanje in so že sposobni voditi kulturne večere, nastopajo z recitali, se ukvarjajo z lutkami, vodijo ustvarjalne delavnice za otroke v poletnih počitnicah in pripravljajo in igrajo krajše dramske prizore. Nekateri člani društva  pa  raziskujejo kulturno in zgodovinsko preteklost in jo predstavljajo javnosti.

Veliko je bilo storjenega na področju kulture za občane Pivke, kakor tudi širše, saj so nastopili že tudi v drugih krajih izven občine po Primorski. Prirejajo tradicionalne kulturne večere Pod lipo, kjer predstavljajo najvidnejše slovenske kulturne ustvarjalce, igralce, pesnike in pisatelje, družbene delavce, med katerimi so bili zanimivi in dragi gostje: leto 1997 – Tone Kuntner, 1998 –   Tone Pavček, Milica Šturm, Mila Kačičeva, Saša Pavček, 1999 – dr. Hubert Požarnik, 2000 – Silvo Fatur, Dušica Kunaver, Berta Golob, Žarko Petan, dr. Andrej Capuder, Tone Kuntner ob 10-letnici samostojnosti, 2001 – Boris Pahor, dr. Andrej Bajuk, dr. Emilijan Cevc, Evelina Umek, 2002 – dr. Jože Felc, France Urbanija – triglavski župnik, dr. Jurij Bizjak – koprski škof, 2003 –  dr. Marino Qualizza, 2004 – Niko Grafenauer, Dane Zajc, 2006 – Neža Maurer, 2007 –  Ciril Zlobec, 2008- Gregor Čušin, Boris Pahor, Marinka Fritz Kunc, 2009 – dr. Stane Granda, Gregor Čušin, 2010 – Štefka Drolc, Danica Pardo, 2011 – Silvo Fatur, Boris Pahor – postane častni občan, dr. Stane Granda, Irena Uršič, Gregor Čušin, 2012 – Marcel Štefančič – dirigent MPZ Pivka, Janez Kebe, dr. Janez Bogataj, 2013 – dr. Zvone Žigon, Boris Pahor, Gregor Čušin, Metka Pavšič in še veliko drugih ustvarjalcev, ki so prijazno in radi zapisali v društveno kroniko kakšno misel, pohvalo ali verz.

Za otroke je še prav posebej poskrbljeno. Društvo vsako leto pripravi miklavževanje, večkrat so otroci nastopali na praznovanju materinskega dne, zadnja leta pa tudi redno prirejajo poletne počitniške ustvarjalne delavnice, kakor tudi v adventu, kjer so naredili svoje izvirne jaslice in jih razstavljali v galeriji v Postojni, ustvarjali božično-novoletne okraske in voščilnice, izdelovali angelčke iz raznih materialov.

Društvo je vedno prisotno pri pomembnih  krajevnih in zgodovinskih dogodkih. Sodelovali so pri praznovanju 130-letnice vseslovenskega tabora na Kalcu in ob tej priložnosti izdali knjižico SLOVENSKA NARODNA ZAVEST OD ZEDINJENE DO SAMOSTOJNE SLOVENIJE avtorja Davorja Krnela. Dejavno smo sodelovali tudi na slavnostnih sejah občinskega praznika s predstavitvijo in razlago Martina Krpana za občinske simbole. Primerno so z razstavo in prireditvijo obeležili 100-letnico rojstva učiteljice in pesnice Ludovike Kalan in ji postavili spominsko ploščo na nekdanji šoli, kjer se je rodila. Levji delež so prispevali tudi ob praznovanju 700-letnice prve omembe Št. Petra na Pivki. Poskrbeli so za priložnostni žig in razstavo starih dokumentov. V letu 2002 so v društvu uresničili zahtevno nalogo in pripravili simpozij in razstavo v spomin pivškemu rojaku dr. Tonetu Požarju. Simpozija se je udeležilo veliko predavateljev, sodobnikov ali poznavalcev bogatega dela duhovnika in slavista  Toneta Požarja. V Pivki je bila takrat v Galeriji celo razstavljena originalna Dalmatinova Biblija, ki je bila last gospoda Požarja. Društvo pa je tudi njemu postavilo na rojstni hiši v Petelinjah spominsko ploščo v zahvalo za zaslužno delo. V letu 2005 pa so izdali tudi zbornik s spomini in zapisi o dr. Antonu Požarju z naslovom DOKTOR ANTON POŽAR – duhovnik, kulturni in narodni delavec s Pivškega.

Veliko dela je bilo že opravljenega, saj se je društvo dobro »prijelo«. Tu je bilo sodelovanje na dobrodelnih koncertih, na Premu v gradu – predstavitev pesnice Ludovike Kalan, V Piranu počastitev pesnice Kalanove. Nastopali so po šolah, vrtcih, VDC in drugih ustanovah… Še naprej bodo pripravljali večere pod lipo z znanimi besednimi umetniki in kulturniki,  ukvarjali se bodo z lutkarstvom,  pripravili poletne delavnice za ustvarjalne otroke. Aktivno so sodelovali pri župnijskih praznovanjih ob 50-letnici Kregarjevih fresk in stoletnici oltarja v župnijski cerkvi ter izdali knjižico z naslovom TI IMAŠ KLJUČE. Pri Skladu za kulturno ljubiteljsko dejavnost RS so ob zagotovljeni finančni pomoči občine uspešno kandidirali za sredstva za nakup ozvočenja,  saj z izpopolnjeno opremo – ozvočenjem, lažje in uspešneje nastopajo z mladimi lutkarji, pa tudi na drugih prireditvah. Ozvočenje pa posojajo tudi osnovni šoli in občini za njihove prireditve.

Spomnili smo se tudi pesniškega dela Ludovike Kalan – pivške učiteljice, pesnice in ustanoviteljice prve slovenske osnovne šole v Piranu po letu 1945. Izdali smo izbor poezije Ludovike Kalan z naslovom LUDOVIKA KALAN – IZBOR PESMI, ki smo mu dodali tudi esej o njenem življenju in delu.

Izdelali smo projekt – replika kamnitega pivškega križa – kot prvi pivški etnološki spominek, ki je dobil certifikat izdelka umetnostne obrti Obrtno-podjetniške zbornice Republike Slovenije.

Izpeljali smo že tradicionalna kulturno – družabna srečanja Šempetrcev – srečanje smo naslovili z nazivom Srečanje sosedov. Srečujemo se pri naravni in tehnični dediščini – pivškem studencu, kjer v nedeljskem popoldnevu poklepetamo, prisluhnemo zborom in glasbenikom, dodamo še ščepec dramske vsebine, gospodinje prispevajo domače pecivo in vsak na svoj način popestri druženje.

V zadnjih letih smo ob Prešernovih datumih rojstva in smrti ter svetovnem dnevu knjige izpeljali nadvse uspešno akcijo Podarimo knjigo oziroma Knjigam iščemo dober dom, kamor so ljudje prinašali svoje knjige ali si izbrali kakšno in jo odnesli domov. Za zadnjo akcijo so poleg posameznikov prispevale knjige tudi založba Ognjišče, Mladinska knjiga in Galerija 2 Postojna – Bojan Novak.

Za enkrat toliko. Več boste lahko videli, ko bomo uredili zavihek: Društvena kronika. Veliko kulturnega dela je bilo postorjenega z dobro voljo in sodelovanjem članov in drugih občanov. Koliko še bo, je odvisno tudi od vas, bralcev spletne strani. Vabljeni k sodelovanju.

 

Irena Margon